DE OPDRACHT

Jaarlijks leveren van informatie over aantallen cursisten, aantallen AED trainingen,  wensen ten aanzien van informatie, tevredenheid. Tevens zorgen voor een presentatievorm van de informatie op een manier die de partners aanspreekt en die tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van partners gepresenteerd kan worden. Zoveel mogelijk van het onderzoekswerk uitbesteden.  Rekening houden met klein budget.

DE OPLOSSING

Jaarlijks verzorgt Research & Education Company de enquête onder partners. Partners kunnen kiezen voor deelname via een online vragenlijst of via een schriftelijke vragenlijst die men zelf kan uitprinten en kan retourneren aan de Hartstichting. Het voorbereidende werk van e-mailadressen ontdubbelen, uitnodigingen mailen, herinneringen versturen en verwerken en rapportages worden verzorgd door Research & Education Company.

 

OPVALLEND KENMERKEN

Het werk voor de opdrachtgever bestaat alleen uit het doorgeven van mutaties in het partnerbestand en het bespreken van eventuele wensen ten aanzien van de vragenlijst. De kosten blijven laag door de partners niets per post te sturen. Toch is de aanpak klantvriendelijk omdat men keuzevrijheid heeft om online of schriftelijk mee te doen. Het systeem biedt niet alleen de mogelijkheid om de enquêtes in te vullen. Partners kunnen hun enquête downloaden en uitprinten. Men geeft dus niet alleen informatie aan de Hartstichting. De partner krijgt dus zelf ook een exemplaar van de ingevulde vragenlijst. Met de ingevulde vragenlijsten van meerdere jaren ziet de partner de ontwikkelingen van de eigen organisatie en kan dit gebruiken voor intern overleg.

empty