BALANSMETER VOOR OUDERS

Invloed van COVID-19 op de draagkracht en draaglast van ouders.

DE OPDRACHT

Tijdens deze COVID-19 crisissituatie komen vele reguliere contactmomenten van JGZ organisaties te vervallen of worden anders ingevuld (telefonisch versus face-to-face). Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat de druk op gezinnen door de geldende, beperkende maatregelen groter wordt. De zorg om kwetsbare kinderen wordt alom gedeeld. Echter hoe bepalen we in de huidige situatie wie die kwetsbare kinderen op dit moment zijn? Hiervoor is De Balansmeter ontwikkeld. 

Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) plaatste in 2020 een oproep aan JGZ organisaties om mee te doen aan De Balansmeter metingen.

 

DE OPLOSSING

De Balansmeter is een gevalideerde vragenlijst die ouders online kunnen invullen. De vragen kunnen anoniem beantwoord worden.

De antwoorden worden centraal opgeslagen. Het formaat van de data-opslag is afgestemd op statistische verwerking en analyse. De metingen kunnen periodiek worden uitgvoerd. Het insturment geeft inzicht in ontwikkelingen in de draagkracht en draaglast van ouders gedurende een langere periode.

De toegang naar de vragenlijst kan eenvoudig worden verpreid door uw JGZ-organisatie. De data wordt centraal verzameld en kan voor analyse worden gebruikt.

The Research & Education Company verzorgt het digitale ontwerp van de vragenlijst, beheert het platform en faciliteert IT-beheer.

 

 

 

OPVALLENDE KENMERKEN

  • Gebruiksvriendelijke methode. Er is goed geluisterd naar de wensen van professionals uit JGZ-beroepspraktijk.
  • Duidelijke overzichten.
  • Biedt de juiste functionaliteiten om er in de praktijk snel en efficient mee te werken
  • De dataformaten zijn reeds geschikt gemaakt voor onderzoek

.

MEERWAARDE
Het voordeel van deze manier van werken is dat alle ouders benaderd kunnen worden en niet slechts diegene waar reeds een contactmoment met JGZ voor stond gepland. Wanneer er enkel wordt afgegaan op reeds bekende ‘aandacht kinderen’ of meldingen van bv school of veilig thuis blijven veel gezinnen buiten beeld. Vanuit het perspectief en de kracht van de JGZ biedt dit kansen voor preventie en op het voorkomen van een crisissituatie voor het kind/gezin.
 
Het instrument kan binnen enkele dagen operationeel gemaakt worden en past dus goed als instrument voor crisissituaties. Vanaf het moment dat de organisatie het besluit heeft genomen om het instrument in te zetten kan het binnen een werkweek operationeel zijn.

Door de Balansmeter na het opschorten van de overheidsmaatregelen nogmaals uit te zetten, wordt er ook inzicht gekregen in herstel. Doordat er ook data beschikbaar is van Balansmetingen van vóór de COVID-19 crisis wordt het mogelijk om een vergelijking te maken voor-tijdens-na de crisis. Hieruit kunnen belangrijke leerpunten naar voren komen voor toekomstige interventies.

Vraag de brochure aan